Michal Mišun

Michal má více jak 25 let praxe v oblasti investic a investičního bankovnictví. Začal svoji kariéru jako analytik akciových trhů, později pracoval v České národní bance v oblasti bankovního dohledu, působil jako ředitel významné investiční společnosti a posléze i založil a vedl obchodníka s cennými papíry specializovaného na asset management a corporate finance.  Michal je partnerem v IMAP REDBAENK od roku 2007.  Michal má rozsáhlé vědomosti ze světa fúzí a akvizic a oceňování firem; během své kariéry řídil mnoho transakcí přes řadu sektorů.

Průmysl, obchod, zemědělství, energetika a zdravotnictví.

Michal absolvoval VUT Brno, fakultu stavební, Masarykovu univerzitu Brno, fakultu ekonomicko-správní a absolvoval specializované studium na VŠE Praha, institut oceňování majetku. Michal je  certifikovaným finančním analytikem – členem mezinárodní asociace finančních analytiků (www.cfainstitute.org) a certifikovaným risk managerem – členem světové asociace risk managerů (www.garp.com). Mluví česky, slovensky, anglicky a částečně německy, rusky a italsky.