Petr nastoupil do IMAP REDBAENK v roce 2018 a podílí se na připravě transakční dokumentace a následné komunikaci s klienty. Petr má přes 3 roky praxe z auditorské společnosti EY, kde vedl lokální zakázky světových společností převážně výrobního charakteru.

Průmysl, automotiv, retail a technologie.

Petr vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, během studia absolvoval stáž na Právnické fakultě na Universitě v Bialystoku. Petrovi také zbývají poslední dvě zkoušky k ACCA kvalifikaci.