Poradci IMAP dokončí každý pracovní den alespoň jednu transakci

Více o nás

Celosvětová působnost s lokálním dosahem 

Více o teamu

Podle počtu uzavřených transakcí se IMAP dlouhodobě umisťuje mezi TOP 10 globálními M&A poradci v segmentu středně velkých firem

Více o transakcích

18. říjen 2021

IMAP India advises NCL Group on their joint venture with Czech Republic based Moravia Containers

15. říjen 2021

IMAP advises Czech beauty and pharma products distributor Apremeda on sale to Dr. Wolff Group

05. říjen 2021

IMAP closed 185 M&A deals worth more than $18bn in Q1-Q3 2021

IMAP

IMAP je největší a nejdéle fungující celosvětová síť poradců v oblasti fúzí a akvizic (M&A) zaměřená na podniky střední velikosti. IMAP pokrývá všechny ekonomicky významné země a regiony Evropy, Severní a Jižní Ameriku a nejvýznamnější země Asie a Afriky.

43 států
218 transakcí 2020
450+ M&A poradců
$12.5bn transakční hodnota 2018