IMAP ve zdravotnictví dokončil 129 transakcí od roku 2015

Zdravotnictví


Zdravotnictví je obor s rychle se vyvíjejícími službami a technologiemi. Musí vyhovět celosvětově stárnoucí populaci a jejím zvyšujícím se potřebám s důrazem na zdravý životní styl. Inovace a technologický posun, kontrola a management nákladů a efektivní poskytování služeb jsou kritické oblasti pro úspěch v tomto odvětví.

Segmenty ve zdravotnictví, které pokrýváme

  • Zdravotnické vybavení, přístroje a produkty zahrnující diagnostiku, zobrazovací technologie, umělé náhrady a zdravotnický software
  • Provoz a správa zdravotnických zařízení a související služby
  • Farmaceutika
  • Zakázkový výzkum a výroba
  • Biotechnologie