IMAP dokončil 30 transakcí v odvětví vzdělávání od roku 2015

Vzdělávání


Odvětví firemního a celoživotního vzdělávání zaznamenalo významný růst a investice, jelikož se objevilo množství poskytovatelů vzdělávání nabízejících online trénink, který je rychlejší, levnější, více dynamický a poutavý. Společnosti začínají využívat externí zdroje pro profesionální rozvoj a jedinci hledají další rozvoj s lepšími výsledky a vhodným vynaloženým úsilím. To vše bude zvyšovat poptávku.

Segmenty vzdělávání, které pokrýváme

  • Předškolní vzdělávání
  • Základní a střední vzdělávání
  • Vyšší a univerzitní vzdělávání
  • Firemní vzdělávání a profesní rozvoj
  • Vzdělávací technologie a online vzdělávací programy