IMAP dokončil 6 transakcí v odvětví infrastruktury od roku 2015

Infrastruktura


Infrastrukturní projekty jsou obrovské, komplexní a kapitálově náročné. Ať už při financování nové výstavby nebo při nákupu či prodeji existující infrastruktury, členové IMAP ve prospěch svého klienta využívají hluboké znalosti regulovaného prostředí, struktur financování a tržního prostředí, které je specifické ve světě infrastruktury. Členové IMAP za sebou mají hmatatelné výsledky a zkušenosti z infrastrukturních projektů zejména v Latinské Americe, Africe, Indii a Kanadě.

Segmenty infrastruktury, které porkýváme

  • Přístavy, letiště, dopravní a skladovací terminály
  • Elektrické přenosové soustavy a potrubí sítě
  • Vodohospodářská zařízení a čističky odpadních vod
  • Výstavba pro státní správu

Nedávné transakce