IMAP dokončil 109 transakcí v odvětví podnikových služeb od roku 2015

Podnikové služby


Vývoj odvětví podnikových služeb je řízen obecným trendem specializace a většího zaměření na hlavní obchodní aktivitu, což vede k využívání outsourcingu ve větší míře. Nové způsoby řízení zaměstnanců, agenturní zaměstnanci a rozšiřování dodávek na čas (just-in-time) zvýšil poptávku po všech možných službách spojených s lidskými zdroji, včetně digitálního trhu se zaměstnanci, managementem dat lidských zdrojů, jejich prověrkou a analýzou, náborem, motivací a neustálého rozvoje zaměstnanců.

Podnikové služby, které pokrýváme

  • Outsourcovaní podnikových procesů (BPO)
  • Správa budov a technického stavu budov
  • Agenturní zaměstnávání, údržba, ostraha a úklidové služby
  • Specializované služby a poradenství
  • Projektové služby
  • Průmyslové a kancelářské vybavení
  • Enviromentální projektování
  • Mediální produkty, tisk a publikace