IMAP dokončil 121 transakcí v odvětví výroby potravin a nápojů od roku 2015

Potravinářství a nápoje


Odvětví potravinářství a nápojů je charakterizováno velkými globálními hráči, kteří často nabízejí řadu značek a produktů po boku menších a středních podniků, kteří jsou specialisty a nabízejí specifický produkt. Odvětví potravinářství a nápojů vždy ponechává prostor pro inovátory a nové společnosti, které vyhoví měnícím se chutím moderních spotřebitelů a jejich otevřenosti zkoušet nové produkty a způsob jejich doručení. Etablování se a dlouhodobé udržení pozice na trhu vyžaduje neustálé změny a optimalizaci ve velikosti organizace, nastavení procesů, sortimentu zboží a služeb, což zvyšuje nutnost a příležitosti M&A.

Segmenty potravinářství a nápojů, které pokrýváme

  • Zpracování potravin, štítkování a balení zboží, zahrnující všechny druhy značek a privátních značek; trvanlivé, chlazené a zmražené potravinářské produkty
  • Pivovary, likérky a vinařství
  • Nealkoholické nápoje
  • Hospodářská zvířata a rybolov
  • Zemědělství
  • Přírodní, organické a zdravé potraviny a přísady
  • Potraviny pro děti