IMAP dokončil 59 transakcí v odvětví materiálů, chemikálií a těžební průmysl

Materiály, chemikálie a těžební průmysl


Ve světě omezeného množství nerostných zdrojů surovin a současně rostoucí poptávky po nich k zabezpečení ekonomického růst je jejich získávání neustálou výzvou. Propracovanější a dlouhodobě udržitelné materiály, vylepšené metody produkce a rozvíjející se obchodní vztahy vytváří nové příležitosti k růstu obchodu napříč celým světem.

Segmenty materiálů, chemikálií a těžebního průmyslu, které pokrýváme

  • Dřevařské produkty
  • obalové materiály
  • Komoditní chemikálie
  • Zemědělské chemikálie
  • Speciální chemikálie
  • Pryž
  • Ocel, hliník, neželezné kovy
  • Těžební průmysl
  • Těžařské vybavení a podpůrné služby