IMAP dokončil 74 transakcí v odvětví stavebnictví od roku 2015

Stavebnictví


Celosvětový trh stavebnictví je hnán růstem populace, zvyšujícím se podílem urbanizace a potřebou modernějších a úspornějších budov a infrastruktury.

Segmenty stavebnictví, které pokrýváme

  • Výstavba infrastruktury a komerční výstavba
  • Stavební materiály a stavební potřeby
  • Rezidenční výstavba
  • Projekce, architektura a design
  • Stavební dozor a smluvní výstavba
  • Domov a zahrada