IMAP dokončil 66 transakcí v odvětví energetiky a utilit za poslední 4 roky

Energetika a utility


Odvětví energetiky je komplexní a kapitálově náročné s vyšší mírou regulace, podpory a dotací a rozdílnou dostupností přírodních zdrojů. Potřeba efektivnějších, decentralizovaných a obnovitelných zdrojů energie je tažena rostoucím ekologickým povědomím a nedostatkem fosilních zdrojů.

Segmenty energetiky, které pokrýváme

 • Uhlí
 • Ropa a plyn
 • Distribuce a prodej pohonných hmot
 • Distribuce zemního plynu
 • Jiné ropné produkty pro energetické využití
 • Ethanol, bionafta a další paliva z obnovitelných zdrojů
 • Vodík
 • Biomasa a bioplyn
 • Výroba elektřiny z uhlí a zemního plynu
 • Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách
 • Alternativní a obnovitelné zdroje elektřiny: větrné, solární, geotermální
 • Služby v energetice
 • Vodárenské služby
 • Odpadové hospodářství