Prodeji každé firmy věnujeme takovou péči, jako by byla naše vlastní

Fúze a akvizice


Svým klientům při prodejích a nákupech firem poskytujeme řešení šitá na míru, která přináší maximální ekonomickou a strategickou hodnotu

Služby fúzí a akvizic

  • Poradenství při prodeji společností, dceřiných společností nebo částí závodu
  • Poradenství při nákupu společností
  • Poradenství při manažerských převzetích (LBO a MBO)
  • Poradenství při fúzích a joint ventures

Při prodeji společnosti našeho klienta provedeme celým prodejním procesem včetně návrhu optimálního načasování a struktury transakce. Samotný proces spojený s prodejem společnosti je realizován v několika fázích – od přípravy dokumentů a prvotního ocenění, přes vyhledání a oslovení vhodných investorů až po vedení jednání s vybranými zájemci, strukturování obchodu a uzavření transakce.

V případě poradenství při nákupu společnosti jsme schopni pro své klienty vytipovat a doporučit vhodnou společnost na převzetí, zpracovat ocenění, doporučit vhodnou akviziční strategii a vést vyjednávání o převzetí společnosti ve všech fázích až do uzavření transakce.

Našimi klienty jsou převážně podnikatelé a středně velké rodinné firmy, pro něž je prodej společnosti jedním z nejdůležitějších kroků v jejich profesním životě a mnohdy také završením celoživotního úsilí, což si plně uvědomujeme a vzájemná důvěra je tudíž podstatnou součástí našeho obchodního vztahu.

Poradenské služby poskytujeme rovněž velkým mezinárodním korporacím, finančním investorům a rodinným investičním holdingům.

Naší nespornou výhodou je díky členství v síti IMAP globální působnost na všech významných světových trzích při důkladné znalosti lokálního trhu místním partnerem – specialistou na fúze a akvizice, tudíž jsme schopni vyhledat vhodnou protistranu transakce po celém světě.

Obchodní příležitosti jsme zvyklí vytvářet, neboť díky naší pozici na trhu neustále vyhodnocujeme velké množství investičních příležitostí v oblasti nákupů společností či jejich prodejů. Jsme sami podnikatelé a podnikavé myšlení vede naše činy. Prodeji každé společnosti věnujeme takovou péči, jako by byla naše vlastní.