IMAP dokončil 39 transakcí v odvětví nemovitosti od roku 2015

Nemovitosti


Nemovitostní trh opakovaně prochází cyklickými výkyvy, ale dlouhodobá poptávka po nemovitostech zůstává silná. Potřeba rezidenčního bydlení a komerční výstavby v kombinaci s regulatorními pravidly a požadavky lišícimi se v každé zemi, vyžaduje solidní odborné znalosti a zkušenosti s lokálním trhem.

Odvětví nemovitostí, které pokrýváme

  • Výstavba, pronájem a správa nemovitostí
  • Služby spojené s nemovitostmi
  • Rezidenční a komerční nemovitostní investiční fondy (REITs)
  • Specializované nemovitostní investiční fondy (REITs)

Find Your Advisor

Find Your Nemovitosti Advisor