Od roku 2015 IMAP dokončil nemovitostní transakce v hodnotě převyšující 1,7 miliard USD

Nemovitosti


Nemovitostní trh opakovaně prochází cyklickými výkyvy, ale dlouhodobá poptávka po nemovitostech zůstává silná. Potřeba rezidenčního bydlení a komerční výstavby v kombinaci s regulatorními pravidly a požadavky lišícimi se v každé zemi, vyžaduje solidní odborné znalosti a zkušenosti s lokálním trhem.

Odvětví nemovitostí, které pokrýváme

  • Výstavba, pronájem a správa nemovitostí
  • Služby spojené s nemovitostmi
  • Rezidenční a komerční nemovitostní investiční fondy (REITs)
  • Specializované nemovitostní investiční fondy (REITs)