IMAP dokončil 47 transakcí v odvětví dopravy a logistiky od roku 2015

Doprava a logistika


Rychlá transformace téměř všech metod podnikání díky vlivu digitalizace ve spojení s online nakupováním a e-commerce měla řetězový efekt na přepravní a logistické služby v globálním měřítku. Jak zákazníci ve stále větším měřítku očekávají rychlé vyřízení a non-stop zpracování objednávek při možnost sledování všech jejích kroků v reálném čase, stále více dodavatelů logistických služeb využívá akviziční strategii, protože vlastní rozvoj může trvat příliš dlouho a je mnohdy příliš komplexní. Nové obchodní modely se vyvíjejí napříč celým dodavatelským řetězcem, přičemž se zavedené logistické skupiny spojují s novými štikami na logistickém trhu.

Segmenty dopravy a logistiky, které pokrýváme

  • Pozemní doprava, logistika a CEP služby
  • Letecká doprava a logistika
  • Lodní doprava a logistika
  • Logistické služby a speditérství
  • Skladování
  • Osobní přeprava