IMAP dokončil 65 transakcí v odvětví finanční služby od roku 2015

Finanční služby


Mnoho bank se následkem finanční krize změnilo a snížilo svoji zadluženost, aby vyhovělo výzvám zvyšující se regulace a prostředí nízkých úrokových sazeb. Finanční společnosti pokračují ve své restrukturalizaci a opouštějí podnikání, které nepřináší očekávaný výsledek a zároveň čelí konkurenčnímu tlaku rozvojem nového FinTech a InsurTech odvětví, které vstoupilo na trh.

Segmenty finančních služeb, které pokrýváme

  • Poskytování úvěrů a leasingů
  • Investiční bankovnictví a makléřské společnosti
  • Investiční fondy a společnosti
  • Služby na finančních trzích
  • Správa majetku
  • Pojišťovnictví

Nedávné transakce