Petr Sedlář

Petr se v oblasti firemních financí pohybuje již dvacet let. Po absolvování v roce 1997 začal pracovat v makléřské společnosti Brno Broker Group, kde v letech 1999–2001 působil na pozici hlavního analytika. V letech 2001–2009 pracoval ve skupině Cash Reform, nejdříve v oblasti M&A a od roku 2002 v managementu s odpovědností za řízení rizik společnosti Cash Reform – později britské Bibby Financial Services. Během svého působení ve skupině se rovněž podílel na řízení dalších venture kapitálových investic skupiny – např. vývojáře počítačových her Illusion Softworks. Od roku 2009 pracuje v REDBAENK na pozici senior manager, kde pracoval na celé řadě domácích i mezinárodních M&A transakcích.

Strojírenství, retail, zdravotnictví, energetika, finanční služby.

Petr absolvoval obor matematika-ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně.  Později rovněž získal bakalářský titul z oblasti práva na stejné univerzitě.